HUURVOORWAARDEN “MAISON BIJOU”

 Verhuurder(s):

Maison Bijou wordt verhuurd door particulieren: Yvan Janssen & Debby (Deborah) Verhoeven, Pulsebaan 50/6, 2242 ZANDHOVEN (PULDERBOS).

Het adres van Maison Bijou is: Rue de Lingue 11, 5550 MOUZAIVE (Vresse-sur-Semois). 

Algemeen: 

Diegene die de huurovereenkomst afsluit is aansprakelijk voor alle betalingen.  Alle boekingen dienen te gebeuren via www.maison-bijou.be, waarbij het voorschot voor de boeking direct online dient te gebeuren.  Er worden geen reservaties aanvaard via email, telefoon of social media.

Degene die de boeking maakt (hoofdgast) is aansprakelijk voor de door hem/haar, medehuurders of eventuele gasten veroorzaakte schade, ook indien deze schade na zijn/haar vertrek uit het huisje vastgesteld wordt.

Het huisje dient door de huurder en zijn medebewoners met de vereiste zorg te worden bewoond. Met respect voor het materiaal en inachtneming van de rust voor de omgeving.

Voor een ideaal en aangenaam verblijf raden wij aan het huisje te huren voor maximum 6 personen. Er is geen plaats noch toelating voor tenten, caravans of motorhomes.

Huisdieren zijn toegelaten in Maison Bijou, onder strikte voorwaarden in Artikel 9. 

Bijkomende kosten: 

Er is een verplichte eindschoonmaak van 70 € per verblijf.  Breuk, defecten, verdwenen materiaal zal worden verrekend via de waarborg.  Bij ernstige inbreuken zoals zware schade of diefstal zal altijd klacht worden ingediend bij de politie.

Energiekosten :

De verbruikte energie wordt verrekend aan 0.25 EUR / kWh en wordt afgehouden van de huurwaarborg.

Linnengoed: 

Er zijn in alle slaapkamers hoofdkussens en dekbedden aanwezig met beschermhoes over de matras evenals lakens, onderlakens en kussenslopen.  In de badkamers zijn voldoende handdoeken aanwezig voor 6 personen.

Wij wassen regelmatig onze matrasbeschermers. Indien iemand deze per ongeluk heeft vuil gemaakt, gelieve ons hiervan te verwittigen, zodat wij deze bij de eindcontrole kunnen  verversen.

Eindschoonmaak: 

Na elke huur is er schoonmaak voorzien om het huisje op te kuisen en inventaris op te nemen, maar U bent verantwoordelijk om alles in een “degelijk propere staat” (zie hieronder) achter te laten. Buitensporige kosten voor de schoonmaak wegens grove nalatigheid of huisdieren zullen via de waarborg verrekend worden.

“Degelijk propere staat”:

 • Pannen, borden, glazen en bestek dienen afgewassen (vaatwas) en terug op hun plaats opgeborgen te worden
 • Alle elektronica uitzetten en afstandsbedieningen op hun plaats
 • Barbecue en roosters na gebruik voldoende reinigen, kolenresten in vuilbak (na afkoelen)
 • Alle afval in de voorziene vuilzakken steken en bij verlaten van de woning vooraan tegen de geven plaatsen (vuilkar komt op maandag)
 • Papier/karton en glas apart verzamelen
 • Ramen en deuren sluiten.
 • Alle binnendeuren laten openstaan voor verluchting
 • Alle lichten uit (binnen en buiten).
 • Steeds goed controleren of u niets vergeten bent

Juridische verantwoordelijkheid van “MAISON BIJOU” 

Artikel 1 : Verstoring, wijziging of verhindering

“MAISON BIJOU” of zijn verhuurders, kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige verstoring, wijziging of verhindering van het verblijf van de klant, indien dit het gevolg is van onvoorziene of onoverkomelijke gebeurtenissen buiten zijn wil (overmacht). “MAISON BIJOU” kan niet  verantwoordelijk worden gehouden voor ongemakken, veroorzaakt door het werk van derden, zoals gemeente, provincie, enz. “MAISON BIJOU” wijst elke verantwoordelijkheid af voor verlies, diefstal of beschadiging van bagage, persoonlijke eigendommen of voertuig.

Artikel 2: Reservaties

Een reservering is geldig vanaf het moment, dat de verhuurder het vereiste voorschot heeft ontvangen. Het betalen hiervan houdt in, dat de huurder heeft kennis genomen en akkoord gaat met de hier genoemde algemene huurvoorwaarden en de volledige omschrijving van de woning, die hij heeft gehuurd.

De prijzen van “MAISON BIJOU” zijn berekend in EURO en zijn per woning per week of andere periode, indien zo vermeld op deze website. BTW is niet van toepassing. Kosten van maaltijden, dranken, enz. zijn nooit in de prijs inbegrepen. Bijkomende kosten zoals eindschoonmaak, verbruikskosten‚ enz. zijn bij de woningomschrijving vermeld en zijn nooit in de huurprijs inbegrepen, tenzij anders vermeld.

Artikel 3: Betaling van de huurprijs

Voor iedere reservering moet 350 EUR voorschot worden betaald via het online systeem.

Het saldo dient uiterlijk 2 weken voor de aanvang van het verblijf te zijn voldaan, hiervoor wordt een email met betaallink verstuurd. Gebeurt de betaling van het saldo niet of niet tijdig, dan zal dit gezien worden als een annulering van de woning door de huurder en zijn de annuleringsvoorwaarden van artikel 4 van toepassing. “MAISON BIJOU” heeft dan tegelijkertijd het recht de betreffende vakantiewoning opnieuw voor verhuur aan te bieden.

“Last Minutes” : indien de reservering minder dan 1 maand voor de aanvang van de huurperiode plaats vindt, dan dient betaling van de volledige huurprijs onmiddellijk plaats te vinden.

Artikel 4: Annulering door de huurder 

Elke annulering moet schriftelijk of per e-mail aan “MAISON BIJOU” worden gemeld.

“MAISON BIJOU” brengt de volgende bedragen in rekening, afhankelijk van de datum van annulering door de huurder:

 • Annulatie meer dan 45 dagen voor de geboekte incheckdatum: Gratis
 • Annulatie tussen de 45 en 15 dagen voor de geboekte incheckdatum: 350,00 EUR annulatiekost
 • Annulatie minder dan 15 dagen voor de geboekte incheckdatum: 100% van de verhuursom is verschuldigd.

Indien de huurder geen gebruik maakt van de vakantiewoning of deze voor het einde van de huurperiode verlaat, zal er geen enkele terugbetaling plaatsvinden.

Artikel 5: Annulering door “MAISON BIJOU” 

Indien door onvoorziene omstandigheden of overmacht “MAISON BIJOU” éénzijdig een huurovereenkomst moet annuleren, zal de huurder hiervan onmiddellijk op de hoogte worden gebracht en restitutie van de reeds betaalde bedragen plaatsvinden.  Er zijn geen extra bedragen of schadeloosstellingen verschuldigd door “MAISON BIJOU”

Artikel 6: Klachten en geschillen 

Geen enkele klacht zal in behandeling worden genomen, indien deze niet binnen 24 uur na het in bezit nemen van de vakantiewoning wordt gemeld via email of SMS. Indien de huurder weigert bezit te nemen van de vakantiewoning, omdat de staat van de woning niet overeenkomst met wat hij er redelijkerwijs van mag verwachten, dan dient hij onmiddellijk contact op te nemen met “MAISON BIJOU”.   Indien het niet mogelijk is om tot overeenstemming te komen dan moet hij de klacht door een deskundige laten verifiëren teneinde via juridische weg het geschil te laten beslechten door rechtspraak.

Deze huurvoorwaarden moeten worden geïnterpreteerd naar Belgisch recht, alle geschillen vallen onder de exclusieve jurisdictie van het Belgische gerecht.

Artikel 7: Omschrijving 

Alle losbladige informatie of informatie op de website van “MAISON BIJOU” betreffende de vakantiewoning, de indeling, het meubilair of de desbetreffende voorzieningen  is ter goeder trouw verstrekt, op basis van gegevens van de eigenaar of geconstateerd naar aanleiding van controles ter plekke door “MAISON BIJOU”.

Indien hierin een verandering plaats vindt tussen het moment van reservering en de aanvang van de huurperiode, zal “MAISON BIJOU” de huurder hierover informeren..

Indien, ondanks alles, de informatie betreffende de vakantiewoning, de indeling, het meubilair, het maximum aantal bewoners of de desbetreffende voorzieningen niet juist of defect blijkt te zijn, dan dient de huurder “MAISON BIJOU” hiervan onmiddellijk in kennis te stellen, zodat deze het een en ander kan herstellen.

Alle informatie en links betreffende toerisme en sportieve activiteiten is puur informatief verstrekt en valt buiten de verantwoordelijkheid van “MAISON BIJOU”.

Artikel 8: Aankomst en vertrek

De aankomst in Maison Bijou vindt normaliter plaats op de aankomstdag na 16u00, tenzij  anders is overeengekomen. U zal na volledige betaling uw persoonlijke toegangscode tot het huisje ontvangen die geldig is voor de duur van uw verblijf. Het is ten strengste verboden om deze code aan derden door te geven.

De vakantiewoning moet uiterlijk om 10u00 verlaten worden op de dag van vertrek (behalve op zondag, uiterlijk 16u00), zodat er voldoende tijd is voor de schoonmaak.

Artikel 9: Huisdieren 

In de woning is het toegestaan om een huisdier mee te nemen, onder de volgende voorwaarden:

 • Het aantal en soort huisdieren wordt bij boeking gecommuniceerd aan de verhuurder, waarbij de verhuurder het recht behoudt de boeking te weigeren op basis van deze informatie
 • De huisdieren zullen nooit alleen in het huisje gelaten worden, tenzij in een afgesloten bench
 • ’s nachts zal het huisdier in een afgesloten bench overnachten. De huurders zijn zelf verantwoordelijk voor het meebrengen van een bench
 • De huisdieren zijn NIET toegelaten in de slaapkamers, de badkamers en op de sofa
 • De huisdieren zorgen niet voor overlast voor de buren (bvb aanhoudend geblaf)
 • Alle uitwerpselen in de tuin zullen steeds door de huurder opgeruimd worden en in plastieken zakjes in de vuilniszak gedeponeerd worden
 • Als er extra opkuis nodig is, als gevolg van het verblijf van huisdieren, zal dit steeds via de waarborg verrekend worden voor een bedrag van 50 EUR

Artikel 10: Waarborg

Het bedrag van de waarborg bedraagt 350 EUR. Dit bedrag dient bij online reservering te worden betaald via de website (beveiligd betaalsysteem). Conform de wet wordt deze waarborg binnen de 10 dagen na het verlaten van de woning teruggestort, mits aftrek van de energiekosten en eventueel kosten voor het herstel van achteraf geconstateerde schade aan de woning en/of overdreven vervuiling door huisdieren.

Artikel 11: Roken 

Het is NIET toegelaten te roken in de vakantiewoning.  Roken kan buiten op het terras.  Sigarettenpeuken en – assen dienen in een asbak te worden gedeponeerd en niet op het terras.

Artikel 12. Groepen 

Deze vakantiewoning is bestemd om families te ontvangen. Het organiseren van studentenfeesten, vrijgezellenfeesten, drinkpartijen, … is verboden. Er wordt gevraagd om na 22u de stilte en de rust van de omwonenden te respecteren.  Interventies en boetes vanwege nachtlawaai zullen steeds op de huurder verhaald worden.

Artikel 13: Akkoordname

Elke boeking & betaling van het voorschot impliceert kennisname en akkoord met de integrale huurvoorwaarden. 

Niet-conformiteit met dit huurreglement kan leiden tot kosten die zullen verrekend worden met de huurwaarborg.
Wij vragen speciale aandacht voor het respecteren van de aankomst- en vertrektijden zodat er voldoende tijd is voor de schoonmaak en onderhoud.